Max Planckin ydinfysiikan instituutin tutkijoiden mukaan protoni on noin 30 prosentin miljardisosaa kevyempi kuin aikaisemmin on ajateltu.

Protonin uusi massa on nyt tarkalleen 1,007276466583 atomimassayksikköä.

Protonin uusi massa on linjassa helium-3-atomin tuoreiden mittaustulosten kanssa.

Massan muutos ei välttämättä kuulosta paljolta, mutta tutkijat pitävät löytöä merkittävänä.

Mittaus suoritettiin Penningin ansana tunnetulla laitteella, jossa protonin värähtelyä mitataan magneetti- ja sähkökentässä. Tätä värähtelyä verrataan hiili-12-atomin ytimeen, jonka massaksi on määritetty tarkalleen 12 atomimassayksikköä.

Max Planckin ydinfysiikan instituutin tutkija Sven Sturn uskoo aiempien mittaustulosten johtuneen tuntemattomasta virheestä. Hänen mukaansa he onnistuivat minimoimaan muuttujien määrän käyttämällä kokeisiin vain kymmenesosan siihen tyypillisesti kuluvasta ajasta.

Protonin uusi massa on linjassa helium-3-atomin tuoreiden mittaustulosten kanssa. Helium-3 koostuu kahdesta protonista ja yhdestä neutronista.

Tutkijat jatkavat protonin massan mittaamista Saksassa. Ryhmän yhtenä tavoitteena on pyrkiä mittaamaan protonin negatiivisesti latautuneen vastakappaleen eli antiprotonin massa.

Protonin painonpudotuksesta kertoi Science-lehti. Tutkimus julkaistiin Physical Review Letters -tiedejulkaisussa.