Yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten Virve-radioverkon tilalle suunnitellaan laajakaistaista viestintäpalvelua.

Uudistuksella halutaan parantaa sitä, että viranomaisilla on parempi kokonaiskäsitys onnettomuustilanteessa. Nykyisellä verkolla on rajoituksia esimerkiksi kuvansiirrossa.

Virve-verkkoa käyttävät pelastustoimi, poliisi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.

Virve-verkolla on yhteensä noin 40 000 käyttäjää.

Laajakaista mahdollistaisi muun muassa videokuvan lähettämisen, kun viranomaisilla olisi käytettävissä nopea laajakaista radioverkon sijaan.

Asiasta tiedotti liikenne- ja viestintäministeriö.

Uuden viranomaisten viestintäpalvelussa on tarkoitus hyödyntää kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja. Palveluoperaattorina toimisi valtion omistama Suomen Erillisverkot oy. Sen tehtävänä olisi kilpailuttaa teleyritykset.

Kilpailutuksen voittaneen teleyrityksen verkkoa olisi laajennettava ja vahvistettava, sillä nykyiset kaupalliset verkot eivät sellaisenaan voi vastata viranomaisviestinnän tarpeisiin.

Tarvittavilla lakimuutoksilla on tavoitteena turvata viranomaisliittymien palvelun saatavuus ja laatu myös verkon ruuhkatilanteissa. Tuolloin viranomaisten liittymät olisivat etusijalla. Tavallisen käyttäjän viestintäpalvelun laatuun  tällä olisi korkeintaan tilapäisiä ja alueellisia vaikutuksia.

Nykyinen viranomaisten nopean viestinnän mobiili Virve-verkko on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen.