Tekniikan Maailman verkkosivuston Kysy toimitukselta -palstalle lukijat voivat lähettää mieltään askarruttavia kysymyksiä autoista, liikenteestä, elektroniikasta ja tieteestä. TM:n toimittajat tai avustajat vastaavat kysymyksiin. Huomioithan, että vastauksen tuottamisessa voi kulua hieman aikaa.

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kysy@tekniikanmaailma.fi tai tämän jutun lopulla olevalla lomakkeella.

Aiemmat kysymykset löytyvät täältä.

Ennen Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ulointa porttia on kyltti ”Yleinen tie päättyy”. Oman näkemykseni mukaan kyltin jälkeinen alue ei ole tieliikennelain tarkoittamaa tietä. Kysymys on ennen kaikkea siitä, ovatko tieliikennelain säännökset alueella voimassa.

Jussi Leino

 

Näkemystäsi voitaisiin perustella kahdella korkeimman oikeuden linjauksella:

Ensimmäisessä tapauksessa (1987:60) kysymyksessä olevalla alueella oli useita teitä sekä pysäköintialueita. Alueella oli liikennemerkein osoitettu muun muassa ylin sallittu ajonopeus ja pysäköintialueet. Tehtaan työntekijät käyttivät teitä työhön tullessaan ja töistä lähtiessään. Alueella oli tavaraliikennettä ja tehtaalla kävi vuosittain noin 3 000 vierasta.

KKO:n päätöksen perustelu oli seuraava: ”Liikennevahinko on tapahtunut suljetulla tehdasalueella, jonne on kuljettu vartioidun portin kautta ja jonne pääsy on edellyttänyt yhtiön määrättävissä ollutta hyväksyttävää syytä. Aluetta ei siten ollut tarkoitettu yleisesti liikenteeseen eivätkä alueen tiet näin ollen olleet tieliikennelain 2 §:n 1 kohdan tarkoittamia teitä”.

Tieliikennelaki ei siis ollut voimassa.

Toinen näkemystäsi tukeva päätös (1987:60) kuuluu seuraavasti: ”Kysymyksessä olevaa varuskunta-aluetta koskevien virallisohjeiden mukaan siviilihenkilö ei saa tulla alueelle ilman kulkulupaa muuta kuin tarkoin määrätyssä tarkoituksessa. Läpikulku ja asiaton oleskelu alueella on myös kielletty. Osoituksena näistä kielloista ja rajoituksista on alueelle tultaessa kieltotaulu, joka osoittaa alueen sotilasalueeksi ja liikkumisen siellä rajoitetuksi. Edellä mainituista syistä varuskunta-aluetta, jolle niin ollen oli pääsy vain määrätyssä tarkoituksessa tai sotilasviranomaisen luvalla, ei voida pitää yleiselle liikenteelle tarkoitettuna alueena eikä myöskään alueena, jota sellaiseen liikenteeseen käytetään.”

Edellä kuvattu sotilasaluekaan ei siis ollut tieliikennelain tarkoittamaa tietä, eivätkä tieliikennelain väistämissäännökset olleet voimassa.

Tien ulkopuolella ei tarvita ajokorttia, ei ole velvollisuutta käyttää suuntamerkkiä jne. Liikennemerkkejä ja muitakin liikennejärjestelyjä kannattaa kuitenkin noudattaa paitsi oman turvallisuuden vuoksi, myös siksi, että vakuutuslainsääntö elää omaa itsenäistä elämäänsä myös tien ulkopuolella.

Kolaritapauksissa korvausperusteet määritellään herkästi tieliikennelain säännöksiä lainaten, vaikka itse tieliikennelaki ei voimassa olisikaan. Tietä vai ei -kysymykset ovat joskus vaikeita ja selviävät vasta tuomioistuinkäsittelyn päätyttyä.

Olavi Lempinen


Aiemmat kysymykset löytyvät täältä.

Kysy toimitukselta

  • Käytä nimimerkkiä, jos et halua nimeäsi näkyviin kysymyksesi yhteyteen. Kysymyksiä julkaistaan TM:n verkkosivuilla ja mahdollisesti lehden Postilaatikko-palstalla.
  • Voit jättää yhteystietosi, jotta toimitus voi tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä.