Alkoholin juominen yli kohtuukäytön rajojen lyhentää merkittävästi elinikää, kertoo torstaina Lancet-tiedelehdessä julkaistu tutkimus.

Tutkimuksessa kerrotaan, että jokainen päivittäisen suositusrajan ylittävä annos viiniä tai olutta lyhentää puoli tuntia 40-vuotiaan ihmisen odotetusta eliniästä.

Turvallisen käytön yläraja on tutkimuksen viisi 175 millilitran lasia viiniä tai viisi noin puolen litran tuoppia olutta. Alkoholina mitattuna turvallinen määrä on noin 100 grammaa tai 12,5 annosta.

Tuon rajan ylittäminen lisää muun muassa aivoverenkiertohäiriöiden, sydänsairauden ja kuoleman riskiä.

Tutkimuksen mukaan ei ole eroa miesten ja naisten välillä siinä, mikä on turvallisen alkoholinkäytön raja.

Päivittäisen kohtuukäytön rajan ylittämisen terveysriski yli 40-vuotiaalle ovat samaa luokkaa kuin tupakoinnin riskit, sanoo yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista, Cambridgen yliopiston professori David Spiegelhalter Guardian-lehdessä.

”Kun juodaan yli kaksi annosta päivässä, kuoleman riski nousee tasaisesti”, Spiegelhalter sanoo.

”Tutkimuksessa arvioidaan, että jos 40-vuotias juo neljä annosta päivässä yli kohtuukäytön rajon (mikä vastaa kolmea viinilasia illassa), hänen keskimääräinen odotettu elinikä laskee kahdella vuodella, mikä on noin kahdeskymmeneosa odotettavissa olevasta eliniästä. (…) On tietysti yksilöstä itsestään kiinni arvioida, onko tämä sen arvoista.”

Kohtuullinen juominen näyttää tutkimuksen mukaan vähentävä ei-tappavan sydänkohtauksen riskiä, tutkimuksesta ilmenee. Tämä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa.

Päätutkija Angela Wood Cambridgen yliopistosta kuitenkin sanoo, että tämän tiedon vastapainoksi pitää huomioida muut vakavammat terveyshaitat.

Tutkimuksessa on mukana tietoa 600 000 ihmisen alkoholinkäytöstä 83 tutkimuksesta, joita on tehty 19 maassa. Tutkituista ihmisistä puolet joivat enemmän kuin 100 grammaa alkoholia, ja 8,4 prosenttia joi enemmän kuin 350 grammaa viikossa. Ennenaikaiset kuolemat alkoivat yleistyä, kun kulutus nousi yli 100 grammaan viikossa.

Jos 40-vuotias joi 100–200 grammaa viikossa, odotettu elinikä lyheni puolella vuodella. Jos ylitti 350 gramman määrän viikossa, elinikä lyheni 4–5 vuodella.

”Tämä tutkimus tekee selväksi, että kokonaisuutena alkoholin juomisesta ei ole terveyshyötyjä, ja näin yleensä onkin, kun jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta”, sanoo Sheffieldin yliopiston professori Tim Chico Guardian-lehdessä.

Suomessa Käypä hoito -suosituksen mukaan korkean riskin taso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Tämä voidaan katsoa hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön viimeistään tulisi puuttua.

Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Alkoholinkäyttö, josta ei ole todennäköisesti riskiä terveelle työikäiselle henkilölle, on naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta päivässä, suositus kertoo.